Wat doet de remedial teacher?

Home

 

Wat doet de remedial teacher?

Een remedial teacher is een leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in het geven van pedagogische/didactische hulp aan leerlingen die dit nodig hebben. Voordat de remedial teaching kan starten, moet duidelijk zijn wat de hulpvraag van de leerling is. De eerste stap is daarom altijd een onderzoek, dat begint met een kennismakings-gesprek met de ouders en het kind, waarin zij vertellen wat de problemen zijn. Daarna analyseert de remedial teacher hoe het probleem precies in elkaar zit, bijvoorbeeld door het analyseren van gemaakt werk, afnemen van toetsen, observeren van de werkwijze van de leerling of gerichte gesprekken met de leerkracht, de leerling en de ouders. Als het probleem duidelijk is, maakt de remedial teacher een handelingsplan. Hierin staat onder andere wat de hulpvraag is en welke doelen bereikt moeten worden. De tweede stap, de remedial teaching, wordt gestart na het opstellen van het handelingsplan. Deze individuele hulp is helemaal toegespitst op de hulpvraag van de leerling; het is maatwerk. De bedoeling is dat de leerling zich vaardigheden eigen maakt om met de leermoeilijkheden om te gaan en weer kan meedoen met de eigen groep. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Na deze periode wordt getoetst of de doelen van het handelingsplan zijn bereikt. Zo nodig kan het plan worden voortgezet of bijgesteld. Zodra het kind in staat is om het geleerde thuis zelfstandig en met succes toe te passen, kan de remedial teaching worden afgebouwd en beëindigd.