Wat kost remedial teaching?
Home

 

Wat kost remedial teaching?

Het kennismakingsgesprek duurt 30 minuten en is kosteloos en vrijblijvend. Het uurtarief voor alle overige werkzaamheden bedraagt € 50,00 en wordt berekend over:

• de begeleiding en hiermee samenhangende werkzaamheden, zoals voorbereiden van materialen en reistijd van en naar de leerling;

• alle voorkomende werkzaamheden rond een onderzoek;

• vooronderzoek, onderzoek, opstellen handelingsplan, verslaggeving;

• evaluatie na een begeleidingsperiode en opstellen van een vervolghandelingsplan;

• werkzaamheden ten behoeve van school, zoals voorbereiden van materialen, telefonisch overleg, activiteiten rond een bezoek aan school.

Richtlijn onkosten

Deelonderzoek

(zoals lezen, rekenen of spelling) € 245,00

Pedagogisch-didactisch onderzoek (inclusief handelingsplan) € 360,00

Begeleiding

€ 37,50 (30 min.) of €50,00 (45 min.)

De totale kosten van de behandeling hangen af van het aantal benodigde begeleidingsmomenten.